SkyltSpektrum LED-skyltar till Synoptik - SignSpectra

SkyltSpektrum levererade LED-skyltar trots snäva tidsramar

SkyltSpektrum har levererat LED-skyltar, akrylskyltar samt vinyl till Synoptiks nyöppnade butik på Kungsgatan i Stockholm. De nya skyltarna satt uppe på ca 5 veckor ifrån kundens beställning. I vår bransch är det snäva tidsramar där vi har lyckats att genomföra; en grundlig platsundersökning, fotomontage, skickade in bygglovshandlingar och fick ett godkännande på bygglovet för LED-skyltar, producerade och levererade skyltar till montörer samt genomförde montaget. Butiken var komplett skyltad inför öppningen på enbart 5 veckor.

Så här gick det till:

Så fort vi hade fått in beställningen från kund genomfördes en grundlig platsundersökning. Utifrån denna har SkyltSpektrum kunnat ta fram fotomontage och bygglovshandlingar som har underlättat för handläggare på bygglovsnämnden att fatta beslut. Handläggningsprocessen tar sin tid, men den går att korta ner med korrekt material som vi skickade in. Efter ett mottaget godkännande skapades produktionsfiler och därefter sattes skyltar och vinylen direkt i produktion. För att underlätta för våra montörer samordnade vi frakter från olika tillverkare, så att dom hade komplett material på plats inför sitt montage. Produktionstiden för LED-skyltar var ca 4 veckor.

Montörerna tog ner byggfolien som vi har levererat tidigare till Synoptik. På den stod det uppgifter om att Synoptik kommer att öppna en butik den 13: juni. De tog också ner och skrotade de gamla skyltarna och satte upp de nya LED-skyltar, akrylskyltar samt vinyl i skyltfönstren. Deras effektiva arbete har inte tagit mer än ca 2 dagar. En bidragande faktor till att SkyltSpektrum klarade av snäva tidsramar var ett effektivt och kvalitativt projektledningsarbete. Från fotomontage, bygglovshantering, produktionsfiler, produktion, frakt, montage till återkoppling och slutfört projekt.