SignSpectra skyltar och omprofilering 24storage

Skyltar och omprofilering

SignSpectra har levererat skyltar och vepor till en omprofilering med ett tillhörande skyltprogram. Uppdraget omfattade också platsundersökningar, bygglovshantering, montage och återkoppling runtom i Sverige. Företagets kompletta hantering av skyltfrågor i samband med omprofileringar underlättar arbetet för deras kunder. Med sin expertis och erfarenheter kunde SignSpectra snabbt och effektivt leverera en komplett omprofilering av skyltar till en ny aktör inom Self-Storage branschen.

Skyltar och omprofilering i ett komplett skyltprogram

Både tid och pengar sparades genom att SignSpectra tidigt fick komma in i varumärkesutvecklingen. I ett nära samarbete med kundens byrå kunde SignSpectra ta fram ett skyltprogram för både interiöra och exteriöra skyltar. I programmet finns det både LED-skyltar, plåtskyltar, plastskyltar, vepor, pyloner, trottoarpratare mm. Syftet med skyltprogrammet är att underlätta för kunden att i framtiden kunna på ett enkelt sätt beställa skyltar, både för interiört och exteriört bruk. Med detta sparar kunden tid och minskar risken för felbeställningar. Samtidigt får kunden enhetlig varumärkesprofilering på alla sina anläggningar. Det stärker varumärket och skapar en igenkänningsfaktor.

Platsundersökning & bygglovshantering för skyltar och omprofilering

Innan skyltarna sattes i produktion utfördes en grundlig platsundersökning på kundens alla anläggningar. Detta för att säkerställa mått och exponeringsmöjligheter. Utefter denna information ritades fotomontage för skyltning på alla anläggningar. I beräkningen hade SignSpectra bygglovsnämndernas föreskrifter för skyltar. När kunden hade godkänt fotomontagen kunde SignSpectra skicka in bygglovsansökningar för samtliga anläggningar. Bygglovsansvarig på SignSpectra arbetade proaktivt och stämde kontinuerligt av med nämnderna så att behandlingstiderna kortades ner. Snabbt kom godkännanden in till företaget.

Montage och demontage av skyltar

Skyltarna sattes i produktion och arbetsordrar skickades ut till SignSpectras kontrakterade montörer runtom i Sverige. Med snäva tidsramar levererades skyltarna i tid och på rätt plats. SignSpectra hanterade hela projektledningen, från att skyltarna låg i produktion till bokning av frakter, liftar, montage mm.

Återkoppling och besiktning

Vid slutförd leverans skickades återkoppling till kunden. Tillsammans med kunden åkte de ansvariga från SignSpectra ut på en besiktning av alla anläggningar. Från och med den 1 juni driver kunden all sin verksamhet under varumärket 24Storage.